Irokez 2018

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zgłaszające się przez stronę PMnO prosimy o równoległe zapisywanie sie przez nasz formularz.

Wpisowe: 
W pierwszym terminie do 2 kwietnia:

piesza TP25 :  40 zł / osobę
piesza TP50 i rowerowa TR150 :  50 zł / osobę
TP24O : 2 osoby - 100 zł , 3 - 150 zł, itp (50 zł za każdą osobę)


W drugim terminie od 2 kwietnia do 10 kwietnia:
piesza TP25 :  45 zł / osobę
piesza TP50 i rowerowa TR150 :  60 zł / osobę
TP24h : 2 osoby - 120 zł , 3 - 180 zł, itp ( 60 zł za każdą osobę )

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec ZHP Mielec
ul. Solskiego 1
39-300 Mielec
Konto bankowe: 78 1240 2656 1111 0000 3793 2019

koniecznie z dopiskiem w tytule:
wpłaty: Irokez imię i nazwisko

Team:
Kategoria:
1. zawodnik           
Imię:
Nazwisko:
Miasto:
Rok urodzenia:
2. zawodnik           
Imie:
Nazwisko:
Miasto:
Rok urodzenia:
3. zawodnik           
Imie:
Nazwisko:
Miasto:
Rok urodzenia:
4. zawodnik           
Imie:
Nazwisko:
Miasto:
Rok urodzenia:
5. zawodnik           
Imie:
Nazwisko:
Miasto:
Rok urodzenia:
Dane kontaktowe        
Kraj:
e-mail:

          

 

Sponsorzy

Polecamy