Irokez 2018

Komunikat techniczny

 

Termin zawodów :20-22 kwietnia 2018 r.

Centrum zawodów,zakwaterowanie:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Królowej Jadwigi 1, 39-300 Mielec

Informacje o terenie: Zawody będą rozgrywane w lasach na wschód od Mielca. Teren urozmaicony, sporo wydm, mokradeł; dużą cześć terenu zawodów stanowi dawny poligon.

Organizator: 
Hufiec ZHP Mielec
Małopolski Związek Biegu Na Orientację
Compass
LimaMaps

Trasy:
Wszystkie trasy są w formule rogainingu, w terenie będzie około 40-60 punktów kontrolnych, dlatego też długość pokonana przez zawodników zależy od ich dyspozycji. W linii prostej łączącej wszystkie punkty w nazwijmy to „optymalnym wariancie” będzie to około 200 km.

 • TP25- trasa piesza w formule 4 godzinnego rogainingu, start indywidualny
 • TP50 - trasa piesza, pucharowa PMnO, w formule 8 godzinnego rogainingu, start indywidualny
 • TP24h - 24 godzinna, 3 edycja Mistrzostw Polski w Rogainingu, start w zespołach 2-6 osobowych.
 • TR150 - trasa rowerowa, pucharowa PPM, w formule 10 godzinnego rogainingu, start indywidualny

Kategorie: 

Trasa TP24h:
- klasyfikacja zespołowa- III Mistrzostwa Polski w Rogainingu

Trasa TP25
- klasyfikacja indywidualna - bez ograniczeń wiekowych

TP50 - trasa piesza, pucharowa PMnO
- K50 - Kobiety 50km - bez ograniczeń wiekowych
- KW50 - Kobiety weteranki 50km- od 45 lat włącznie
- M50 - Mężczyźni 50km - bez ograniczeń wiekowych
- MW50 - Mężczyźni weterani 50km - od 50 lat włącznie


Godzinowy program zawodów:

Piątek 20.04.2018

20:00 – Otwarcie biura zawodów
24:00 – Zamknięcie biura zawodów
Sobota 21.04.2018
6:00 – Otwarcie biura zawodów
07:45 – Zamknięcie biura zawodów
08:00 – Start masowy wszystkich kategorii
12:00 – Limit czasu trasy 4h - TP25
12:30 – Koniec zawodów 4h - TP25
13:00 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla zwycięzców TP25
16:00 – Limit czasu trasy 8h - TP50
16:30 – Koniec zawodów 8h - TP50
17:00 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla zwycięzców TP50
18:00 – Limit czasu trasy 10h - TR150
18:30 – Koniec zawodów 10h - TR150
19:00 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla zwycięzców TR150
Niedziela 22.04.2018
08:00 – Limit czasu trasy TP24h
08:30 – Koniec zawodów trasy TP24h
08:45-09:30 –Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla zwycięzcówTP24h

Czym jest Rogaining -wytrzymałościowy sport zespołowy łączący bieg lub marsz z orientacją w terenie. Podczas zawodów zawodnicy planują swoją trasę, a następnie starają się w wyznaczonym limicie czasu odwiedzić jak najwięcej punktów kontrolnych rozmieszczonych w terenie i oznaczonych na mapie.

Rogaining ma również charakter turystyczny - część zespołów rekreacyjnie pokonuje zaplanowaną przez siebie trasę.

Podstawowe zasady: Indywidualni zawodnicy lub zespoły liczące od 2 do 5 zawodników mają za zadanie potwierdzić jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę (znajdującą się w tym samym miejscu, co start) przed upływem limitu czasu. Zaliczenie trudnego punktu kontrolnego warte jest więcej niż łatwego, dlatego zespoły mogą przyjmować różne strategie (przykładowo, zespół o świetnej kondycji, a słabiej radzący sobie z mapą, będzie próbował potwierdzić wiele punktów mniejszej wartości). Zespoły poruszają się wyłącznie pieszo lub rowerem (w zależności od wybranej kategorii), używając mapy i kompasu do orientacji w terenie (zabronione jest używanie w tym celu urządzeń GPS).

Opisy punktów kontrolnych: Opisy punktów kontrolnych będą umieszczone na mapie zawodów oraz będą dostępne do zabrania na osobnej kartce przed startem (tylko w wersji angielskiej).

Mapa: Skala 1:50 000, poziomice co 10 m, format A3 - 2 lub 3 mapy , wykonana przez Wydawnictwo COMPASS. Mapa zabezpieczona przed wilgocią workiem foliowym.


Punkty kontrolne: Każdy punkt kontrolny będzie wyposażony w biało-pomarańczowy lampion - BnO (forma przestrzenna), perforator i kartkę z opisem kodu punktu kontrolnego. Dodatkowo w okolicy PK jest znak lampionu wymalowany sprayem wraz z kodem punktu. W przypadku jednoznacznej obecności na PK (lampion , znak na drzewie, kartka z kodem) i braku perforatora prosimy o kontynuowanie zawodów i  poinformowanie organizatora na mecie.
Każdy zawodnik (zespół) w celu potwierdzenia obecności na punkcie musi przybić perforatorem odpowiednie miejsce na karcie startowej. Wymogiem jest żeby wszyscy członkowie zespołu (TP24h) byli obecni na punkcie kontrolnym podczas jego potwierdzania. W przypadku niestosowania tego wymogu zespół zostanie zdyskwalifikowany.

W terenie będzie około 40-60 punktów kontrolnych.

Każdy punkt kontrolny posiada swoją wagę punktową. Waga PK zależeć będzie od odległości PK od bazy zawodów oraz jego trudności.

Punkty kontrolne (PK) o opisie zaczynającym się od liczby 1 (1A,1B,1C,1D,1E,1F,...) mają wartość 10 punktów,
od liczby 2 (2A,2B,2C,2D,...,2Z) – 20 punktów, itd.
Punkty kontrolne (PK) o opisie zaczynającym się 9 (9A,9B,9C,9D,...) mają wartość punktową 90.

Limit czasowy wynosi odpowiednio 4 godziny dla trasy TP25, 8 godzin dla trasy TP50, 10 godzin dla trasyTR150, 24 godziny dla trasy TP24h.  Konsekwencją przekroczenia limitu czasowego są punkty karne. Za każdą minutę spóźnienia zawodnik/zespół traci 10 punktów wagowych. W przypadku przekroczenia limitu o 30 lub więcej minut, zawodnik lub drużyna nie będzie klasyfikowana.

Zasady klasyfikacji:

Wygrywa zawodnik z potwierdzoną największą liczbą punktów wagowych pomniejszonych o ewentualne punkty karne. W przypadku jednakowej liczby zdobytych punktów przez dwu lub więcej uczestników zwycięża zawodnik wcześniej przybywający na metę.

Obowiązkowe wyposażenie uczestników 

Wymagane jest, aby każdy uczestnik/zespół w trakcie zawodów posiadał:
latarkę, folię NRC, kompas, telefon komórkowy, apteczkę (minimum: tabletki przeciwbólowe, bandaż, plastry). Za brak każdego z elementów wyposażenia obowiązkowego na uczestników może być nałożona kara czasowa.

Na trasie rowerowej wyposażenie roweru powinno być zgodne z przepisami ruchu drogowego , obowiązkowo kask sztywny oraz oświetlenie roweru.

Inne ważne przepisy: 
$1 Podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie mapy dostarczonej przez organizatora. Używanie innych map jest surowo zabronione.
$2 Zabronione jest używanie jakichkolwiek pomocy nawigacyjnych (np. GPS, aplikacje na telefon, zegarek z GPS służący do pomiaru odległości ). W przypadku wątpliwości czy urządzenie było użyte, sprawę rozstrzyga sędzia główny.
$3 Zawodnicy nie mogą korzystać podczas zawodów z żadnych środków transportu.
$4 Kategoria TP24h - Zespół musi pokonywać cała trasę razem. Zakazane jest opuszczenie partnera z zespołu (np. w przypadku wyczerpania czy zranienia) i samodzielne kontynuowanie trasy.
$5 Zawodnikowi (drużynie) nie może podczas zawodów pomagać ani towarzyszyć żadna osoba postronna.
$6 Zawodnicy podczas zawodów mogą korzystać ze sklepów i restauracji spotkanych po drodze.
$7 Po przekroczeniu limitu czasowego, drużyny, które nie zakończyły zawodów, powinny w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety. W przypadku naruszeniu tej powinności, członkowie zespołu są odpowiedzialni za podjęcie ewentualnej akcji ratowniczej. 
$8 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, przy rejestracji mają obowiązek podpisania dokumentu, na którym to poświadczają.
Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej.
$9 Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć jedynie w towarzystwie osób mających ukończone 18 lat i starszych. Uczestnicy poniżej 16 roku życia muszą posiadać dodatkowo pisemną zgodę opiekunów prawnych.
$10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego. Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).
$11 Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania zawodów.


Wpisowe: 
W pierwszym terminie do 2 kwietnia:

piesza TP25 :  40 zł / osobę
piesza TP50 i rowerowa TR150 :  50 zł / osobę
TP24h : 2 osoby - 100 zł , 3 - 150 zł, itp (50 zł za każdą osobę)


W drugim terminie od 2 kwietnia do 10 kwietnia:
piesza TP25 :  45 zł / osobę
piesza TP50 i rowerowa TR150 :  60 zł / osobę
TP24h : 2 osoby - 120 zł , 3 - 180 zł, itp ( 60 zł za każdą osobę )

Po 10 kwietnia wpisowe jak w drugim terminie ale nie gwarantujemy pełnych świadczeń. Zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec ZHP Mielec
ul. Solskiego 1
39-300 Mielec
Konto bankowe: 78 1240 2656 1111 0000 3793 2019
koniecznie z dopiskiem w tytule
wpłaty: Irokez imię i nazwisko

Świadczenia:

W ramach wpisowego organizator maratonu zapewnia startującemu zawodnikowi:

 • nocleg w bazie maratonu w standardzie turystycznym - wymagana karimata i śpiwór
 • dostęp do wrzątku, sanitariatów z natryskami, miejsce do mycia rowerów oraz miejsce do ich bezpiecznego przechowywania
 • parking dla zawodników w bazie zawodów
 • gorący posiłek i herbata na mecie
 • kartę startową
 • mapę z trwale nadrukowanymi PK oraz innymi informacjami umieszczonymi przez organizatora oraz koszulkę zabezpieczającą mapę przed wilgocią
 • statuetka i dyplom dla zwycięzców kategorii TP50, TR150, TP24h oraz dyplomy dla kategorii TP25


Zespół organizacyjny: Bartek Maryniak, Piotr Pietroń, Mariusz MaryniakZapraszamy
Zespół organizacyjny

 

Sponsorzy

Polecamy