XVI edycja GEZnO 11-12 listopada 2017

Informacje - Regulamin

Komunikat techniczny: komunikat techniczny na 2017 rok

Termin
11-12 listopada 2017 r.
Miejsce
Krynica-Zdrój

Baza Zawodów:   Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego
u Leśników
Ludowa 12-14, 33-380 Krynica-Zdrój, Polska
www.krynica.ur.krakow.pl
Tel. +48 18 472 40 50Organizator:
 
Małopolski Związek Orientacji Sportowej, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3


Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć 2-osobowe zespoły, które zgłoszą chęć udziału w imprezie i złożą deklarację o właściwym stanie zdrowia uczestników. Osoby niepełnoletnie ponadto muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.  Zalecamy ubezpieczenie  NNW.

Nocleg
Noclegi prosimy rezerować osobiście. Polecamy noclegi w bazie zawodów - Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego "U Lesnika".

Wpisowe i zgłoszenia
Zgłoszenia do 5 listopada 2017 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wysokość wpisowego:
przy wpłacie na konto do 30 września - 140 zł (za zespół)
przy wpłacie na konto do 5 listopada - 150 zł (za zespół)
przy płatności gotówką w bazie zawodów - 160 zł (za zespół)

Dane do przelewu:
tytuł przelewu : GEZNO 2017
Małopolski Związek Orientacji Sportowej
ul. Podchorążych 3
30-084 Kraków
98 1940 1076 3039 1053 0000 0000


Kategorie
KK- kobiety, wiek dowolny
MM -
mężczyźni, wiek dowolny
MMX - dowolnie, wiek dowolny, skrócona trasa MM, krócej niż w MIX-ach
MIX -
kobieta i mężczyzna, wiek dowolny
VMM1 -
weterani, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 90 lat
VMM2 -
weterani, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 110 lat
VMIX -
weterani MIX, co najmniej jedna kobieta, suma wieku zawodników min. 90 lat
R - 
Rekreacyjna -  trasa prosta nawigacyjnie - skład dowolny, mozliwy start w większym zespole (kilka osób). W przypadku zgłoszenia większej ilości osób, prosimy dopisać kolejne osoby w polu dla zawodnika nr 2 po przecinku.

Parametry tras:

Etap 1 Etap 2
długość przew. suma długość przew suma suma 1 i 2
MM 27.4 2450 51.9 20 1890 38.9 90.8
MIX 21.7 1900 40.7 16.9 1560 32.5 73.2
KK 18.7 1420 32.9 12.5 1330 25.8 58.7
VMM1 20.6 1770 38.3 14.6 1280 27.4 65.7
VMM2 18.8 1460 33.4 12.5 1330 25.8 59.2
VMIX 16.5 1400 30.5 12.4 1250 24.9 55.4
MMX 21 1600 37 15.9 1380 29.7 66.7
R 13.5 980 23.3 12.5 970 22.2 45.5

Długość tras wyliczona jest w linii prostej (linii powietrznej). Przewyższenie podane jest w metrach.
Parametry mogą jeszcze ulec zmianie.

Dla porównania prezentujemy parametry tras z kilku ostatnich lat według tego samego klucza. Długości podawane są w linii prostej.
Suma to parametr, który określa całą trasę. Jest to suma dystansu i przewyższenia (przyjęliśmy, że 100 metrów przewyższenia odpowiada 1 kilometrowi dystansu).
Dodatkowo zamieściliśmy czasy zwycięzców każdego z etapu. Dzięki tym tabelkom możecie sprawdzić o ile łatwiejsze będą w tym roku trasy w porówaniu do poprzednich lat.

2016 - Zawoja
Etap 1 Etap 2
długość przew. suma długość przew suma suma 1 i 2 czas E1 czas E2 suma czasu
MM 32 2750 59.5 27.5 2420 51.7 111.2 06:17:00 06:45:00 13:02:00
MIX 25.5 1730 42.8 23.4 2000 43.4 86.2 05:36:00 05:31:00 11:07:00
KK 19.6 1450 34.1 15.9 1370 29.6 63.7 05:01:00 04:35:00 09:37:00
VMM1 25 1980 44.8 21.2 1650 37.7 82.5 05:30:00 05:24:00 10:54:00
VMM2 21 1620 37.2 19.7 1500 34.7 71.9 04:27:00 05:42:00 10:09:00
VMIX 17.2 1460 31.8 15 1190 26.9 58.7 05:04:00 04:31:00 09:35:00
MMX 21.3 1560 36.9 19.4 1530 34.7 71.6 03:53:00 04:15:00 08:08:00

2015 - Piwniczna-Zdrój
Etap 1 Etap 2
długość przew. suma długość przew suma suma 1 i 2 czas E1 czas E2 suma czasu
MM 27.3 3130 58.6 27.3 2730 54.6 113.2 07:42:00 05:57:00 13:39:00
MIX 23.4 2930 52.7 19.9 1970 39.6 92.3 07:50:00 05:07:00 12:57:00
KK 18.9 2160 40.5 17.6 1890 36.5 77 05:06:00 05:54:00 11:00:00
VMM1 22.9 2390 46.8 19.4 2010 39.5 86.3 07:55:00 04:42:00 12:37:00
VMM2 17.9 1840 36.3 19.3 2140 40.7 77 04:48:00 06:43:00 11:31:00
VMIX 16.6 1630 32.9 12.9 1350 26.4 59.3 05:20:00 05:07:00 10:27:00
MMX 18.7 1960 38.3 18.4 1990 38.3 76.6 03:22:00 04:21:00 07:43:00

2014 - Hańczowa
Etap 1 Etap 2
długość przew. suma długość przew suma suma 1 i 2 czas E1 czas E2 suma czasu
MM 34.5 1860 53.1 28.5 1580 44.3 97.4 05:04:00 04:51:00 09:55:00
MIX 26.7 1360 40.3 24.1 1310 37.2 77.5 04:47:00 04:16:00 09:03:00
KK 21.7 1150 33.2 20 1110 31.1 64.3 04:58:00 04:27:00 09:25:00
VMM1 26.6 1520 41.8 25.6 1350 39.1 80.9 04:46:00 04:47:00 09:33:00
VMM2 24.1 1490 39 22.4 1260 35 74 05:38:00 04:42:00 10:20:00
VMIX 22.3 1210 34.4 18.8 1020 29 63.4 04:56:00 04:45:00 09:41:00

2013 - Kamianna
Etap 1 Etap 2
długość przew. suma długość przew suma suma 1 i 2 czas E1 czas E2 suma czasu
MM 32,8 1630 49,1 29,4 1250 41,9 91 05:47:00 04:47:00 10:34:00
MIX 26,6 1500 41,6 24,1 1080 34,9 76,5 05:55:00 05:09:00 11:04:00
KK 22,7 1010 32,8 17,7 750 25,2 58 04:39:00 04:28:00 09:07:00
VMM1 23,8 1400 37,8 20 950 29,5 67,3 04:31:00 04:02:00 08:33:00
VMM2 20,1 1050 30,6 16,9 810 25 55,6 05:08:00 04:07:00 09:15:00
VMIX 20,5 1020 30,7 17,8 870 26,5 57,2 04:25:00 03:38:00 08:03:00

2011 - Łapsze Niżne
Etap 1 Etap 2
długość przew. suma długość przew suma suma 1 i 2 czas E1 czas E2 suma czasu
MM 31,7 1810 49,8 23,5 1430 37,8 87,6 05:19:00 04:19:00 09:38:00
MIX 28,1 1700 45,1 15,2 980 25 70,1 04:31:00 02:30:00 07:01:00
KK 21,7 1320 34,9 13,1 810 21,2 56,1 05:30:00 03:11:00 08:41:00
VMM1 23,8 1385 37,65 15,2 910 24,3 61,95 04:05:00 02:29:00 06:34:00
VMM2 18,8 1180 30,6 13,4 770 21,1 51,7 04:06:00 02:47:00 06:53:00
VMIX 20,3 1180 32,1 12,4 640 18,8 50,9 04:22:00 02:59:00 07:21:00


Forma zawodów i warunki klasyfikacji zespołów

Dwuosobowe zespoły startują na trasę wyznaczoną w terenie punktami kontrolnymi, które są zaznaczone na mapie. Zawodnicy startujący w zespole zobowiązani są do wspólnego pokonywania trasy. Rozłączanie  się zawodników karane jest dyskwalifikacją. Każdy zawodnik otrzymuje mapę i indywidualną kartę startową. Karta startowa będzie zamocowana na stałe na czas rywalizacji na nadgarstku zawodnika. Niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji zespołu jest zrywanie karty startowej z nadgarstka.  
Zadaniem uczestników jest zaliczenie punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. O wyniku zespołu decyduje czas ukończenia trasy z uwzględnieniem kar czasowych.
Za ominięcie punktu kontrolnego naliczana jest kara, która podana jest na mapie obok PK (w zależności od punktu i kategorii jest to 60-180 minut).
Do sklasyfikowania  wymagane jest zaliczenie połowy trasy, tzn. 50% + 1 punktów (przy 8 PK należy zaliczyć przynajmniej 5 PK, przy 7 PK należy zaliczyć 4 PK).
Limit czasu na pokonanie trasy w każdej kategorii dla obu etapów wynosi 8 godz. Za zgłoszenie się na mecie po limicie czasu naliczane są minuty karne: 5 minut karnych za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia. Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje dyskwalifikacją.

Zawody obejmują dwa etapy: pierwszy etap (E1) zostanie rozegrany w sobotę, drugi etap (E2) w niedzielę. Na trasę pierwszego etapu zespoły startują jednocześnie (start masowy). Na drugim etapie start najlepszych zespołów handicapowy (do 30 minut straty), pozostałe zespoły startują razem. 
Etap 1 będzie rozegrany w formie scorelaufu, tj. pk zaliczamy w dowolnej kolejności. Etap drugi klasyczny, to znaczy punkty zaliczać należy w zadanej kolejności.

Przewidywany czas zwycięskiego zespołu: 3-5 godzin na każdym etapie, zależnie od kategorii.

Wyposażenie uczestników 
Wymagane jest, aby każdy zespół w trakcie zawodów posiadał przynajmniej jeden działający telefon komórkowy oraz latarkę. Pozostałe wyposażenie uczestników dowolne. Niemniej jednak organizatorzy sugerują start w obuwiu trekkingowym, zaopatrzenie się w kompas oraz w plecak, a w nim: zapasowa odzież (w zależności od warunków atmosferycznych), apteczka, zapas żywności i napoje.

Mapa i wykreślenie trasy
Zawody zostaną rozegrane przy użyciu mapy turystycznej Wydawnictwa Compass. Trasa zawodów będzie wykreślona na mapie. Mapy będą ofoliowane (zalaminowane folią). Mapy będą w skali 1:35000 – 1:50000 w zależności od kategorii. Format mapy A4. Symbole na mapie zgodne z symbolami stosowanymi na mapach Compassu w skali 1:50000.

Na każdym punkcie kontrolnym będzie wisieć pomarańczowo-biały lampion, perforator i kartka z opisem kodu punktu kontrolnego. Dodatkowo w okolicy PK jest znak lampionu wymalowany sprayem wraz z kodem punktu.
W przypadku jednoznacznej obecności na PK (znak na drzewie, kartka z kodem) i braku perforatora prosimy o kontunuowanie zawodów i  poinformowanie organizatora na mecie.

Używanie GPS
Zabronione jest używanie jakichkolwiek urządzeń do nawigacji GPS (nie dotyczy trasy R).

Fair play.
Zespoły pokonują trasę indywidualnie. Dopuszczalne jest wspólne pokonywanie trasy pod warunkiem zgody obu zespołów. Celowe trzymanie się za innym zespołem (tzw. tramwaj) wbrew jego woli będzie traktowane jako oszustwo sportowe i obłożone karą czasową.

Świadczenia:
-posiłek regeneracyjny dla każdego zawodnika po etapie 1 i etapie 2
-statuetki i dyplomy dla najlepszych 3 zespołów w każdej kategorii, mapy firmy Compass
-chusta typu buff dla każdego zawodnika
-woda na mecie

UWAGA: Parking dla zawodników mieszkających w bazie zawodów, w ośrodku u Leśników jest bezpłatny. Od pozostałych zawodników chcących parkować w bazie zawodów ośrodek pobiera opłatę w wysokości 10 zł za dzień postoju.


Ramowy program zawodów:

Piątek (10 listopada)
godz. 20 do 23 - przyjmowanie zespołów w biurze zawodów

Sobota (11 listopada)
godz. 6:00 - 7:30 - przyjmowanie zespołów w biurze zawodów
godz.7:30-7:55 – mocowanie kart startowych, zipowanie. W tym czasie nie będzie możliwa rejestracja i odbiór kart startowych. Prosimy o wcześniejsze przybycie.
godz. 8:00 - start masowy

godz. 13-14 - przybycie zwycięskich zespołów
godz. 16:00 - koniec limitu czasu
godz. 16:30 – zamknięcie mety – koniec limitu spóźnień
godz. 13-16:30 - posiłek regeneracyjny dla zawodników
godz. 18:00 - ognisko lub impreza ze slajdami

Niedziela (12 listopada)
godz. 7:00 - początek startu handicapowego
godz. 7:30 - start masowy pozostałych zespołów

godz. 11-12 - przybycie zwycięskich zespołów
godz. 15:30 - koniec limitu czasu
ok. godz. 13-15 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
godz. 11-15:45 - posiłek regeneracyjny dla zawodników

 

Sponsorzy

 

Partnerzy

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Polecamy