XIX Edycja GEZnO 07-08 listopada 2020

Beskid Wyspowy - Zalesie

Regulamin - Komunikat techniczny

Termin:7-8 listopada 2020 r.
Miejsce: stadion LKS Zalesianka Zalesie
Na stadionie baza zawodów, start i meta, parking i prysznice.

Organizator: 
Małopolski Związek Orientacji Sportowej, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3

oraz Compass Team

Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć 2-osobowe zespoły, które zgłoszą chęć udziału w imprezie i złożą deklarację o właściwym stanie zdrowia uczestników. Osoby niepełnoletnie ponadto muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Każdy z zawodników będzie ubezpieczony NNW przez organizatora.

Noclegi :

Noclegi każdy organizuje samodzielnie.


W bazie tylko biuro zawodów oraz sobotnia, wieczorna impreza przy ognisku.


Wpisowe i zgłoszenia
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy do 29 października 2020 r.

Wysokość wpisowego:
Przy wpłacie na konto do 10 października - 180 zł
Przy wpłacie na konto do 29 października- 190 zł
Przy płatności gotówką w bazie zawodów - 200 zł
Kategoria R: z uwagi na to, że w zespole może być więcej osób wpisowe jest podane za jedną osobę:
przy wpłacie na konto do 10 października - 90 zł,
do 29 października - 95,
w biurze zawodów - 100 zł za każdą osobę

dzieci do lat 12 - bezpłatnie


Dane do przelewu:
tytuł przelewu : GEZNO 2019
Małopolski Związek Orientacji Sportowej
ul. Podchorążych 3
30-084 Kraków
98 1940 1076 3039 1053 0000 0000

Kategorie
KK - kobiety, wiek dowolny
VKK - kobiety, suma wieku zawodniczek min. 80 lat
MM - mężczyźni, wiek dowolny
MMX - dowolnie, wiek dowolny, skrócona trasa MM, krócej niż w MIX-ach
MIX - kobieta i mężczyzna, wiek dowolny
VMM1 - weterani młodsi, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 80 lat
VMM2 -
weterani średni, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 100 lat
VMM3 -
weterani starsi, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 120 lat
VMIX1 -
weterani młodsi MIX, co najmniej jedna kobieta, suma wieku zawodników min. 80 lat
VMIX2 - weterani starsi MIX, co najmniej jedna kobieta, suma wieku zawodników min. 100 lat
R - Rodzinna -  trasa prosta nawigacyjnie - skład dowolny, mozliwy start w większym zespole (kilka osób). W przypadku zgłoszenia większej ilości osób, prosimy dopisać kolejne osoby w polu dla zawodnika nr 2 po przecinku. Zalecana dla rodzin z dziećmi, osób początkujących.
RX - Rekreacyjna -  trasa o średniej trudności nawigacyjnej. Trudniejsza niż R, łatwiejsza niż MMX. Stworzona dla bardzo szybkich zespołów, które dotychczas startowały w R. Długość to około 130 % trasy R. Skład dowolny, dwuosobowy.

Parametry tras podobne jak w 2019 roku.

2019 E1 E2
Kat. dł. w km przewyżs. w m  suma Kat. dł. w km przewyższ. w m  suma
MM 30,5 2190 52,4 MM 24,7 2000 44,7
MMX 21,7 1870 40,4 MMX 20,9 1530 36,2
VMM1 24,2 1830 42,5 VMM1 21,6 1710 38,7
VMM2 21,8 1720 39 VMM2 18,7 1410 32,8
VMM3 18,5 1360 32,1 VMM3 16,0 1270 28,7
MIX 26,1 2020 46,3 MIX 21,0 1640 37,4
VMIX1 18,7 1390 32,6 VMIX1 15,7 1180 27,5
VMIX2 17,5 1300 30,5 VMIX2 12,6 990 22,5
KK 19,0 1450 33,5 KK 16,2 1270 28,9
VKK 17,2 1170 28,9 VKK 13,7 1100 24,7
RX 14,0 1070 24,7 RX 13,4 1070 24,1
R 12,7 800 20,7 R 9,2 710 16,3

Długość tras wyliczona jest w linii prostej (linii powietrznej). Przewyższenie, wyliczone jest w linii prostej - linii powietrznej - podane jest w metrach. Suma to parametr, który określa całą trasę. Jest to suma dystansu i przewyższenia (przyjęliśmy, że 100 metrów przewyższenia odpowiada 1 kilometrowi dystansu).

Dla chętnych tabele z parametrami do porównań z poprzednich lat: http://www.compass.home.pl/gezno2017/Informacje.php

Forma zawodów i warunki klasyfikacji zespołów
Dwuosobowe zespoły startują na trasę wyznaczoną w terenie punktami kontrolnymi, które są zaznaczone na mapie. Zawodnicy startujący w zespole zobowiązani są do wspólnego pokonywania trasy. Rozłączanie  się zawodników karane jest dyskwalifikacją. Każdy zawodnik otrzymuje mapę i indywidualną kartę startową. Karta startowa będzie zamocowana na stałe na czas rywalizacji na nadgarstku zawodnika. Niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji zespołu jest zrywanie karty startowej z nadgarstka.  
Zadaniem uczestników jest zaliczenie punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. O wyniku zespołu decyduje czas ukończenia trasy z uwzględnieniem kar czasowych.
Za ominięcie punktu kontrolnego naliczana jest kara, która podana jest na mapie obok PK (w zależności od punktu i kategorii jest to 60-180 minut).
Do sklasyfikowania  wymagane jest zaliczenie połowy trasy, tzn. 50% + 1 punktów (przy 8 PK należy zaliczyć przynajmniej 5 PK, przy 7 PK należy zaliczyć 4 PK).W przypadku trasy R do zaliczenia trasy wymagane jest dwa punkty kontrolne.

Limit czasu na pokonanie trasy w każdej kategorii dla obu etapów wynosi 8 godz. Za zgłoszenie się na mecie po limicie czasu naliczane są minuty karne: 5 minut karnych za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia. Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje dyskwalifikacją.

Zawody obejmują dwa etapy: pierwszy etap (E1) zostanie rozegrany w sobotę, drugi etap (E2) w niedzielę. Na trasę pierwszego etapu zespoły startują jednocześnie (start masowy). Na drugim etapie start najlepszych zespołów handicapowy (do 30 minut straty), pozostałe zespoły startują razem. 
Etap 1 będzie rozegrany w formie scorelaufu, tj. pk zaliczamy w dowolnej kolejności. Etap drugi klasyczny, to znaczy punkty zaliczać należy w zadanej kolejności. Dla kategorii R oba etapy będą miały wyznaczoną kolejność potwierdzania punktów kontrolnych.

Przewidywany czas zwycięskiego zespołu: 3-5 godzin na każdym etapie, zależnie od kategorii.

Wyposażenie uczestników 
Wymagane jest, aby każdy zespół w trakcie zawodów posiadał przynajmniej jeden działający telefon komórkowy oraz latarkę. Pozostałe wyposażenie uczestników dowolne. Niemniej jednak organizatorzy sugerują start w obuwiu trekkingowym, zaopatrzenie się w kompas oraz w plecak, a w nim: zapasowa odzież (w zależności od warunków atmosferycznych), apteczka, zapas żywności i napoje.

Mapa i wykreślenie trasy
Zawody zostaną rozegrane przy użyciu mapy turystycznej Wydawnictwa Compass. Trasa zawodów będzie wykreślona na mapie. Mapy będą ofoliowane (zalaminowane folią).
Mapy będą w skali 1:35 000. Format mapy A4.
Symbole na mapie zgodne z symbolami stosowanymi na mapach Compassu w skali 1:50 000.

Na każdym punkcie kontrolnym będzie wisieć pomarańczowo-biały lampion, perforator i kartka z opisem kodu punktu kontrolnego.
Uwaga! Nie będziemy malować znaków sparyem przy punktach.

W przypadku jednoznacznej obecności na PK (kartka z kodem) i braku perforatora prosimy o kontunuowanie zawodów i  poinformowanie organizatora na mecie.

Używanie GPS
Zabronione jest używanie jakichkolwiek pomocy nawigacyjnych (np. GPS, aplikacje na telefon, zegarek z GPS służący do pomiaru odległości lub wysokości). W przypadku wątpliwości czy urządzenie było użyte, sprawę rozstrzyga sędzia główny. Używanie odbiorników GPS dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy.

Fair play.
Zespoły pokonują trasę indywidualnie. Dopuszczalne jest wspólne pokonywanie trasy pod warunkiem zgody obu zespołów. Celowe trzymanie się za innym zespołem (tzw. tramwaj) wbrew jego woli będzie traktowane jako oszustwo sportowe i obłożone karą czasową.

Świadczenia:
- dwa posiłki regeneracyjne dla każdego zawodnika (po etapie 1 i etapie 2)
- pamiątkowy gadżet
- statuetki i dyplomy dla najlepszych 3 zespołów w każdej kategorii, mapy firmy Compass
- woda na mecie

Inne ważne przepisy:
$1 Podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie mapy dostarczonej przez organizatora. Używanie innych map jest surowo zabronione.
$3 Zawodnicy nie mogą korzystać podczas zawodów z żadnych środków transportu.
$4 Zespół musi pokonywać całą trasę razem. Zakazane jest opuszczenie partnera z zespołu (np. w przypadku wyczerpania czy zranienia) i samodzielne kontynuowanie trasy.
$5 Zawodnikowi (drużynie) nie może podczas zawodów pomagać ani towarzyszyć żadna osoba postronna.
$6 Zawodnicy podczas zawodów mogą korzystać ze sklepów i restauracji spotkanych po drodze.
$7 Po przekroczeniu limitu czasowego, drużyny, które nie ukończyły zawodów, powinny w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety. W przypadku naruszeniu tej powinności, członkowie zespołu są odpowiedzialni za podjęcie ewentualnej akcji ratowniczej.
$8 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, przy rejestracji mają obowiązek podpisania dokumentu, na którym to poświadczają.
$9 Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej.
$10 Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć jedynie w towarzystwie osób mających ukończone 18 lat . Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać dodatkowo pisemną zgodę opiekunów prawnych.
$11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego. Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).
$12 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpiecza wszystkich zawodników (zgłoszonych do 5 listopada) ubezpieczeniem NNW.
$13 Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania zawodów.


Klauzula informacyjna

W stosunkach prawnych między uczestnikami zawodów Górskie Ekstremalne Zawody na Orientację 2020 a Organizatorem, stosuje się następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz. 1000, 1669). informujemy, iż:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Związek Orientacji Sportowej, zwany dalej MZOS- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania wyników Rajdu na stronie internetowej zawodów i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

– MZOS pozyskała Pani/Pana dane osobowe w wyniku realizowania niniejszego Regulaminu zawodów Górskie Ekstremalne Zawody na Orientację 2020, zgłoszenia się Pana/Pani do Rajdu,

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych

– ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.”

 

Ramowy program zawodów:

Piątek (06 listopada)
godz. 20 do 23-24 - przyjmowanie zespołów w biurze zawodów

Sobota (07 listopada)
godz. 6:00 - 7:30 - przyjmowanie zespołów w biurze zawodów
godz.7:30-7:55 – mocowanie kart startowych, zipowanie. W tym czasie nie będzie możliwa rejestracja i odbiór kart startowych. Prosimy o wcześniejsze przybycie.
godz. 8:00 - start masowy

godz. 13-14 - przybycie zwycięskich zespołów
godz. 16:00 - koniec limitu czasu
godz. 16:30 – zamknięcie mety – koniec limitu spóźnień
godz. 13-16:30 - posiłek regeneracyjny dla zawodników
godz. 18:00 - ognisko

Niedziela (8 listopada)
godz. 7:00 - początek startu handicapowego
godz. 7:30 - start masowy pozostałych zespołów

godz. 11-12 - przybycie zwycięskich zespołów
godz. 15:30 - koniec limitu czasu
ok. godz. 13-15 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
godz. 11-15:45 - posiłek regeneracyjny dla zawodników

 

Sponsorzy

 

Partnerzy

 

Polecamy