XIX Edycja GEZnO 7-8 listopada 2020

Beskid Wyspowy - Zalesie

Regulamin - Komunikat techniczny

Termin:7-8 listopada 2020 r.
Miejsce: Stadion LKS Zalesianka Zalesie
Na stadionie baza zawodów, start i meta, parking i prysznice.

Organizator: 
Małopolski Związek Orientacji Sportowej, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3
oraz Compass Team

Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć 2-osobowe zespoły, które zgłoszą chęć udziału w imprezie i złożą deklarację o właściwym stanie zdrowia uczestników. Osoby niepełnoletnie ponadto muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Każdy z zawodników będzie ubezpieczony NNW przez organizatora.
Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa nie ma mozliwości indywidualnego startu w zawodach oraz tworzenia trzyosobowych zespołów w kategoriach innych niż R.

Oświadczenie (jedno na zespół)  należy samodzielnie wydrukować  i dostarczyć  przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.

Wzór oświadczenia ( wspólny dla zawodów Amator i Masters): oswiadczenie2020.pdf

Zawody zostały podzielone na dwie części: Masters i Amator. W każdej może wystartować maksymalnie 249 osób.


Osoby biorące udział w zawodach muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed zawodami.
Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, które organizują imprezę oraz w niej uczestniczą. Wszystkie osoby przebywające na terenie stadionu – bazy zawodów muszą używać maseczek bądź przyłbic zakrywających usta i nos.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu, pożegnaniu oraz podziękowaniu za wspólną rywalizację. Po zakończeniu konkurencji- zawodów zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić miejsce bazy zawodów.

W pakiecie startowym każdy zespół otrzyma 10 sztuk rękawiczek foliowych, których prosimy używać podbijając kartę startowa perforatorem.
Prosimy o nie wyrzucanie rękawiczek w lesie przy punktach. W bazie zawodów będą kosze na śmieci.

 

Noclegi :

Noclegi każdy organizuje samodzielnie.
W bazie tylko biuro zawodów oraz start i meta.


Wpisowe i zgłoszenia
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy do 30 października 2020 r.

Wysokość wpisowego:
Przy wpłacie na konto do 10 października - 180 zł
Przy wpłacie na konto do 30 października- 190 zł
Nie ma możliwości płatności za zawody w bazie zawodów. W tym roku płatności przyjmujemy wyłącznie przelewem.
Kategoria R:
z uwagi na to, że w zespole może być więcej osób wpisowe jest podane za jedną osobę:
przy wpłacie na konto do 10 października - 90 zł,
do 30 października - 95.

dzieci do lat 12 - bezpłatnie

Zwrot wpisowego w przypadku wcześniejszej rezygnacji w zawodach: 
do 11 października 100 %
do 30 października 50 %
po 30 października nie zwracamy wpisowego.

Dane do przelewu:
tytuł przelewu: GEZNO 2020
Małopolski Związek Orientacji Sportowej
ul. Podchorążych 3
30-084 Kraków
98 1940 1076 3039 1053 0000 0000

Kategorie

Masters:

KK - kobiety, wiek dowolny
VKK - kobiety, suma wieku zawodniczek min. 80 lat
MM - mężczyźni, wiek dowolny
MMX - dowolnie, wiek dowolny, skrócona trasa MM, krócej niż w MIX-ach
MIX - kobieta i mężczyzna, wiek dowolny
VMM1 - weterani młodsi, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 80 lat
VMM2 -
weterani średni, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 100 lat
VMM3 -
weterani starsi, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 120 lat
VMIX1 -
weterani młodsi MIX, co najmniej jedna kobieta, suma wieku zawodników min. 80 lat
VMIX2 - weterani starsi MIX, co najmniej jedna kobieta, suma wieku zawodników min. 100 lat

Amator:

R - Rodzinna -  trasa prosta nawigacyjnie - skład dowolny, mozliwy start w większym zespole (kilka osób). W przypadku zgłoszenia większej ilości osób, prosimy dopisać kolejne osoby w polu dla zawodnika nr 2 po przecinku. Zalecana dla rodzin z dziećmi, osób początkujących.
RX - Rekreacyjna -  trasa o średniej trudności nawigacyjnej. Trudniejsza niż R, łatwiejsza niż MMX. Stworzona dla bardzo szybkich zespołów, które dotychczas startowały w R. Długość to około 130 % trasy R. Skład dowolny, dwuosobowy.

Parametry tras

E1 E2
Kat. dł. w km przewyżs. w m  suma Kat. dł. w km przewyższ. w m  suma
Masters
MM 26,7 2390 50,6 MM 22,1 2140 43,5
MMX 21,1 1860 39,7 MMX 18,2 1730 35,5
VMM1 22 1930 41,3 VMM1 19 1740 36,4
VMM2 20,1 1760 37,7 VMM2 16,1 1490 31
VMM3 17,1 1450 31,6 VMM3 15,2 1370 28,9
MIX 22 1900 41 MIX 19 1740 36,4
VMIX1 17,3 1510 32,4 VMIX1 14,4 1320 27,6
VMIX2 15,9 1390 29,8 VMIX2 12 1120 23,2
KK 17,7 1510 32,8 KK 15,2 1370 28,9
VKK 14,7 1300 27,7 VKK 12,3 1100 23,3
Amator
RX 13,2 1190 25,1 RX 12,5 1180 24,3
R 10,7 850 19,2 R 9,6 620 15,8

Długość tras wyliczona jest w linii prostej (linii powietrznej). Przewyższenie, wyliczone jest w linii prostej - linii powietrznej - podane jest w metrach. Suma to parametr, który określa całą trasę. Jest to suma dystansu i przewyższenia (przyjęliśmy, że 100 metrów przewyższenia odpowiada 1 kilometrowi dystansu).

Dla chętnych tabele z parametrami do porównań z poprzednich lat: http://www.compass.home.pl/gezno2017/Informacje.php

Forma zawodów i warunki klasyfikacji zespołów
Dwuosobowe zespoły startują na trasę wyznaczoną w terenie punktami kontrolnymi, które są zaznaczone na mapie. Zawodnicy startujący w zespole zobowiązani są do wspólnego pokonywania trasy. Rozłączanie  się zawodników karane jest dyskwalifikacją. Każdy zawodnik otrzymuje mapę oraz jedną kartę startową na zespół.


Każdy zespół otrzyma w pakiecie startowym kartę startową, nie trzeba będzie jej dziurkować ani mocować na rękę.


Zadaniem uczestników jest zaliczenie punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. O wyniku zespołu decyduje czas ukończenia trasy z uwzględnieniem kar czasowych.
Za ominięcie punktu kontrolnego naliczana jest kara, która podana jest na mapie obok PK (w zależności od punktu i kategorii jest to 60-180 minut).
Do sklasyfikowania  wymagane jest zaliczenie połowy trasy, tzn. 50% + 1 punktów (przy 8 PK należy zaliczyć przynajmniej 5 PK, przy 7 PK należy zaliczyć 4 PK).W przypadku trasy R do zaliczenia trasy wymagane jest dwa punkty kontrolne.

Limit czasu na pokonanie trasy w każdej kategorii dla obu etapów wynosi 8 godz. Za zgłoszenie się na mecie po limicie czasu naliczane są minuty karne: 5 minut karnych za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia. Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje dyskwalifikacją.

Zawody obejmują dwa etapy: pierwszy etap (E1) zostanie rozegrany w sobotę, drugi etap (E2) w niedzielę.
Na trasę pierwszego etapu zespoły startują jednocześnie (start masowy) w danej kategorii. Na drugim etapie start najlepszych zespołów handicapowy (do 30 minut straty), pozostałe zespoły startują razem. 
Etap 1 będzie rozegrany w formie scorelaufu, tj. pk zaliczamy w dowolnej kolejności. Etap drugi klasyczny, to znaczy punkty zaliczać należy w zadanej kolejności. Dla kategorii R oba etapy będą miały wyznaczoną kolejność potwierdzania punktów kontrolnych. Kategorie RX i R podczas etapu 2 mają strat masowy - bez handicapu.

Przewidywany czas zwycięskiego zespołu: 3-5 godzin na każdym etapie, zależnie od kategorii.

Wyposażenie uczestników 
Wymagane jest, aby każdy zespół w trakcie zawodów posiadał przynajmniej jeden działający telefon komórkowy oraz latarkę. Pozostałe wyposażenie uczestników dowolne. Niemniej jednak organizatorzy sugerują start w obuwiu trekkingowym, zaopatrzenie się w kompas oraz w plecak, a w nim: zapasowa odzież (w zależności od warunków atmosferycznych), apteczka, zapas żywności i napoje.

Mapa i wykreślenie trasy
Zawody zostaną rozegrane przy użyciu mapy turystycznej Wydawnictwa Compass. Trasa zawodów będzie wykreślona na mapie. Mapy będą ofoliowane (zalaminowane folią).
Mapy będą w skali 1:35 000. Format mapy A4.
Symbole na mapie zgodne z symbolami stosowanymi na mapach Compassu w skali 1:50 000.

Na każdym punkcie kontrolnym będzie wisieć pomarańczowo-biały lampion, perforator i kartka z opisem kodu punktu kontrolnego.
Uwaga! Nie będziemy malować znaków sparyem przy punktach.

W przypadku jednoznacznej obecności na PK (kartka z kodem) i braku perforatora prosimy o kontunuowanie zawodów i  poinformowanie organizatora na mecie.

Używanie GPS
Zabronione jest używanie jakichkolwiek pomocy nawigacyjnych (np. GPS, aplikacje na telefon, zegarek z GPS służący do pomiaru odległości lub wysokości). W przypadku wątpliwości czy urządzenie było użyte, sprawę rozstrzyga sędzia główny. Używanie odbiorników GPS dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy.

Fair play.
Zespoły pokonują trasę indywidualnie. Dopuszczalne jest wspólne pokonywanie trasy pod warunkiem zgody obu zespołów. Celowe trzymanie się za innym zespołem (tzw. tramwaj) wbrew jego woli będzie traktowane jako oszustwo sportowe i obłożone karą czasową.

Świadczenia:
- dwa posiłki regeneracyjne dla każdego zawodnika (po etapie 1 i etapie 2)
- pamiątkowy gadżet
- statuetki i dyplomy dla najlepszych 3 zespołów w każdej kategorii

Inne ważne przepisy:
$1 Podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie mapy dostarczonej przez organizatora. Używanie innych map jest surowo zabronione.
$3 Zawodnicy nie mogą korzystać podczas zawodów z żadnych środków transportu.
$4 Zespół musi pokonywać całą trasę razem. Zakazane jest opuszczenie partnera z zespołu (np. w przypadku wyczerpania czy zranienia) i samodzielne kontynuowanie trasy.
$5 Zawodnikowi (drużynie) nie może podczas zawodów pomagać ani towarzyszyć żadna osoba postronna.
$6 Zawodnicy podczas zawodów mogą korzystać ze sklepów i restauracji spotkanych po drodze.
$7 Po przekroczeniu limitu czasowego, drużyny, które nie ukończyły zawodów, powinny w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety. W przypadku naruszeniu tej powinności, członkowie zespołu są odpowiedzialni za podjęcie ewentualnej akcji ratowniczej.
$8 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, przy rejestracji mają obowiązek podpisania dokumentu, na którym to poświadczają.
$9 Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej.
$10 Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć jedynie w towarzystwie osób mających ukończone 18 lat . Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać dodatkowo pisemną zgodę opiekunów prawnych.
$11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego. Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).
$12 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpiecza wszystkich zawodników (zgłoszonych do 5 listopada) ubezpieczeniem NNW.
$13 Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania zawodów.


Klauzula informacyjna

W stosunkach prawnych między uczestnikami zawodów Górskie Ekstremalne Zawody na Orientację 2020 a Organizatorem, stosuje się następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz. 1000, 1669). informujemy, iż:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Związek Orientacji Sportowej, zwany dalej MZOS- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania wyników Rajdu na stronie internetowej zawodów i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

– MZOS pozyskała Pani/Pana dane osobowe w wyniku realizowania niniejszego Regulaminu zawodów Górskie Ekstremalne Zawody na Orientację 2020, zgłoszenia się Pana/Pani do Rajdu,

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych

– ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.”

 

Planowany ramowy program zawodów:

Piątek (6 listopada)
godz. 16 do 21 - przyjmowanie zespołów w biurze zawodów (Masters i Amator)

Sobota (7 listopada)
godz. 6:00 - 6:55 - odbiór pakietów startowych (Masters)
godz. 7:30 - 7:55 - odbiór pakietów startowych (Amator)

Wejście w strefę startu (na stadionie) na 5 minut przed godziną startu. Rozdanie map minutę przed startem.

Zawody Maters:
godz. 7:00 do 7:30 - start rozproszony masowy

7:00 MM, MIX, VMM1
7:15 MMX, VMIX1, KK
7:30 VMM2, VMM3, VKK, VMIX2

Zawody Amator:
8:00 RX, R - start masowy

godz. 12-14 - przybycie zwycięskich zespołów
godz. 10-16:30 - posiłek regeneracyjny dla zawodników


Niedziela (8 listopada)

Zawody Masters:
godz. 6:50 - początek startu handicapowego: 
6:50 MM, MIX, VMM1
7:00 MMX, VMIX1, KK
7:10 VMM2, VMM3, VKK, VMIX2

Start masowy zawodników ze startą powyżej 30 minut z pierwszego dnia zawodów.
7:20 MM, MIX, VMM1
7:30 MMX, VMIX1, KK
7:40 VMM2, VMM3, VKK, VMIX2

Zawody Amator:
Zawody Amator nie mają startu handicapowego.
8:00 RX, R

godz. 11-12 - przybycie zwycięskich zespołów
ok. godz. 13-15 indywidualny odbiór nagród 
godz. 10-16:30 - posiłek regeneracyjny dla zawodników


 

 

Sponsorzy

 

Partnerzy

 

Polecamy