XVI edycja GEZnO 11-12 listopada 2017

Informacje - Regulamin

Termin
11-12 listopada 2017 r.
Miejsce
Krynica-Zdrój

Baza Zawodów:   Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego
u Leśników
Ludowa 12-14, 33-380 Krynica-Zdrój, Polska
www.krynica.ur.krakow.pl
Tel. +48 18 472 40 50Organizator:
 
Małopolski Związek Orientacji Sportowej, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3


Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć 2-osobowe zespoły, które zgłoszą chęć udziału w imprezie i złożą deklarację o właściwym stanie zdrowia uczestników. Osoby niepełnoletnie ponadto muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.  Zalecamy ubezpieczenie  NNW.

Nocleg
Noclegi prosimy rezerować osobiście. Polecamy noclegi w bazie zawodów - Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego "U Lesnika".

Wpisowe i zgłoszenia
Zgłoszenia do 5 listopada 2017 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wysokość wpisowego:
przy wpłacie na konto do 30 września - 140 zł (za zespół)
przy wpłacie na konto do 5 listopada - 150 zł (za zespół)
przy płatności gotówką w bazie zawodów - 160 zł (za zespół)

Dane do przelewu:
tytuł przelewu : GEZNO 2017
Małopolski Związek Orientacji Sportowej
ul. Podchorążych 3
30-084 Kraków
98 1940 1076 3039 1053 0000 0000


Kategorie
KK- kobiety, wiek dowolny
MM -
mężczyźni, wiek dowolny
MMX - dowolnie, wiek dowolny, skrócona trasa MM, krócej niż w MIX-ach
MIX -
kobieta i mężczyzna, wiek dowolny
VMM1 -
weterani, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 90 lat
VMM2 -
weterani, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 110 lat
VMIX -
weterani MIX, co najmniej jedna kobieta, suma wieku zawodników min. 90 lat
R - 
Rekreacyjna -  trasa prosta nawigacyjnie - skład dowolny, mozliwy start w większym zespole (kilka osób). W przypadku zgłoszenia większej ilości osób, prosimy dopisać kolejne osoby w polu dla zawodnika nr 2 po przecinku.

Forma zawodów i warunki klasyfikacji zespołów
Dwuosobowe zespoły startują na trasę wyznaczoną w terenie punktami kontrolnymi, które są zaznaczone na mapie. Zawodnicy startujący w zespole zobowiązani są do wspólnego pokonywania trasy. Rozłączanie  się zawodników karane jest dyskwalifikacją. Każdy zawodnik otrzymuje mapę i indywidualną kartę startową. Karta startowa będzie zamocowana na stałe na czas rywalizacji na nadgarstku zawodnika. Niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji zespołu jest zrywanie karty startowej z nadgarstka.  
Zadaniem uczestników jest zaliczenie punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. O wyniku zespołu decyduje czas ukończenia trasy z uwzględnieniem kar czasowych.
Za ominięcie punktu kontrolnego naliczana jest kara, która podana jest na mapie obok PK (w zależności od punktu i kategorii jest to 60-180 minut).
Do sklasyfikowania  wymagane jest zaliczenie połowy trasy, tzn. 50% + 1 punktów (przy 8 PK należy zaliczyć przynajmniej 5 PK, przy 7 PK należy zaliczyć 4 PK).
Limit czasu na pokonanie trasy w każdej kategorii dla obu etapów wynosi 8 godz. Za zgłoszenie się na mecie po limicie czasu naliczane są minuty karne: 5 minut karnych za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia. Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje dyskwalifikacją.

Zawody obejmują dwa etapy: pierwszy etap (E1) zostanie rozegrany w sobotę, drugi etap (E2) w niedzielę. Na trasę pierwszego etapu zespoły startują jednocześnie (start masowy). Na drugim etapie start najlepszych zespołów handicapowy (do 30 minut straty), pozostałe zespoły startują razem. 
Etap 1 będzie rozegrany w formie scorelaufu, tj. pk zaliczamy w dowolnej kolejności. Etap drugi klasyczny, to znaczy punkty zaliczać należy w zadanej kolejności.

Przewidywany czas zwycięskiego zespołu: 3-5 godzin na każdym etapie, zależnie od kategorii.


Wyposażenie uczestników 
Wymagane jest, aby każdy zespół w trakcie zawodów posiadał przynajmniej jeden działający telefon komórkowy oraz latarkę. Pozostałe wyposażenie uczestników dowolne. Niemniej jednak organizatorzy sugerują start w obuwiu trekkingowym, zaopatrzenie się w kompas oraz w plecak, a w nim: zapasowa odzież (w zależności od warunków atmosferycznych), apteczka, zapas żywności i napoje.


Mapa i wykreślenie trasy
Zawody zostaną rozegrane przy użyciu mapy turystycznej Wydawnictwa Compass. Trasa zawodów będzie wykreślona na mapie. Mapy będą ofoliowane (zalaminowane folią). Mapy będą w skali 1:35000 – 1:50000 w zależności od kategorii. Format mapy A4. Symbole na mapie zgodne z symbolami stosowanymi na mapach Compassu w skali 1:50000.

Na każdym punkcie kontrolnym będzie wisieć pomarańczowo-biały lampion, perforator i kartka z opisem kodu punktu kontrolnego. Dodatkowo w okolicy PK jest znak lampionu wymalowany sprayem wraz z kodem punktu.
W przypadku jednoznacznej obecności na PK (znak na drzewie, kartka z kodem) i braku perforatora prosimy o kontunuowanie zawodów i  poinformowanie organizatora na mecie.

Używanie GPS
Zabronione jest używanie jakichkolwiek urządzeń do nawigacji GPS (nie dotyczy trasy R).


Ramowy program zawodów:

Piątek (10 listopada)
godz. 20 do 23 - przyjmowanie zespołów w biurze zawodów

Sobota (11 listopada)
godz. 6:00 - 7:30 - przyjmowanie zespołów w biurze zawodów
godz. 8:00 - start masowy
godz. 13-14 - przybycie zwycięskich zespołów
godz. 16:00 - koniec limitu czasu
godz. 16:30 – zamknięcie mety – koniec limitu spóźnień
godz. 13-16:30 - posiłek regeneracyjny dla zawodników
godz. 18:00 - ognisko lub impreza ze slajdami

Niedziela (12 listopada)
godz. 7:00 - początek startu handicapowego
godz. 7:30 - start masowy pozostałych zespołów
godz. 11-12 - przybycie zwycięskich zespołów
godz. 15:30 - koniec limitu czasu
ok. godz. 14-15 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
godz. 11-15:45 - posiłek regeneracyjny dla zawodników

Sponsorzy

Interform

 

Partnerzy

Polecamy