XVII Edycja GEZnO 10-11 listopada 2018

Informacje - Regulamin

Termin
10-11 listopada 2018 r.
Miejsce
Ośrodek Pod Świerkami w Brennej
W ośrodku baza zawodów, start i meta.

Organizator: 
Małopolski Związek Orientacji Sportowej, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3

Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć 2-osobowe zespoły, które zgłoszą chęć udziału w imprezie i złożą deklarację o właściwym stanie zdrowia uczestników. Osoby niepełnoletnie ponadto muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.  Każdy z zawodników będzie ubezpieczony NNW przez organizatora.

Nocleg - niestety miejsca w ośrodku skończyły sie, prosimy szukać samodzielnie w okolicy.
Ośrodek Pod Świerkami w Brennej. W ośrodku baza zawodów, start i meta. Prosimy rezerwować noclegi samodzielnie podając hasło "gezno". 

Wpisowe i zgłoszenia
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wysokość wpisowego:
przy wpłacie na konto do 10 października - 180 zł (za zespół)
przy wpłacie na konto do 5 listopada - 190 zł (za zespół)
przy płatności gotówką w bazie zawodów - 200 zł (za zespół)
Kategoria R: przy wpłacie na konto do 10 października - 90 zł, do 5 listopada - 95, w biurze zawodów - 100 zł za każdą osobę dorosłą i powyżej 16 lat, dzieci i młodzież do lat 16 - bezpłatnie.

Dane do przelewu:
tytuł przelewu : GEZNO 2018
Małopolski Związek Orientacji Sportowej
ul. Podchorążych 3
30-084 Kraków
98 1940 1076 3039 1053 0000 0000

Kategorie
KK - kobiety, wiek dowolny
VKK - kobiety, suma wieku zawodniczek min. 80 lat
MM - mężczyźni, wiek dowolny
MMX - dowolnie, wiek dowolny, skrócona trasa MM, krócej niż w MIX-ach
MIX - kobieta i mężczyzna, wiek dowolny
VMM1 - weterani młodsi, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 80 lat
VMM2 -
weterani średni, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 100 lat
VMM3 -
weterani starsi, 2 mężczyzn, suma wieku zawodników min. 120 lat
VMIX1 -
weterani młodsi MIX, co najmniej jedna kobieta, suma wieku zawodników min. 80 lat
VMIX2 - weterani starsi MIX, co najmniej jedna kobieta, suma wieku zawodników min. 100 lat
R - Rekreacyjna -  trasa prosta nawigacyjnie - skład dowolny, mozliwy start w większym zespole (kilka osób). W przypadku zgłoszenia większej ilości osób, prosimy dopisać kolejne osoby w polu dla zawodnika nr 2 po przecinku.

Paramtery tras:

Długość tras wyliczona jest w linii prostej (linii powietrznej). Przewyższenie, wyliczone jest w linii prostej - linii powietrznej - podane jest w metrach. Suma to parametr, który określa całą trasę. Jest to suma dystansu i przewyższenia (przyjęliśmy, że 100 metrów przewyższenia odpowiada 1 kilometrowi dystansu).

2018 E1 E2
Kat. dł. w km przewyższenie w m  suma Kat. dł. w km przewyższenie w m  suma
MM 24.75 2720 52.0 MM 20.3 2260 42.9
MMX 19.4 2160 41.0 MMX 17 1930 36.3
VMM1 21.5 2350 45.0 VMM1 18.2 2150 39.7
VMM2 17.9 2050 38.4 VMM2 16.3 1680 33.1
VMM3 15.8 1750 33.3 VMM3 13.9 1440 28.3
MIX 21.1 2390 45.0 MIX 18.3 2130 39.6
VMIX1 16.2 1770 33.9 VMIX1 13.8 1450 28.3
VMIX2 15 1570 30.7 VMIX2 12.4 1250 24.9
KK 15.5 1860 34.1 KK 14.4 1500 29.4
VKK 15.3 1530 30.6 VKK 13 1320 26.2
R 10.8 1180 22.6 R 10.6 1050 21.1

Dla chętnych tabele z parametrami do porównań z poprzednich lat: http://www.compass.home.pl/gezno2017/Informacje.php

Forma zawodów i warunki klasyfikacji zespołów
Dwuosobowe zespoły startują na trasę wyznaczoną w terenie punktami kontrolnymi, które są zaznaczone na mapie. Zawodnicy startujący w zespole zobowiązani są do wspólnego pokonywania trasy. Rozłączanie  się zawodników karane jest dyskwalifikacją. Każdy zawodnik otrzymuje mapę i indywidualną kartę startową. Karta startowa będzie zamocowana na stałe na czas rywalizacji na nadgarstku zawodnika. Niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji zespołu jest zrywanie karty startowej z nadgarstka.  
Zadaniem uczestników jest zaliczenie punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. O wyniku zespołu decyduje czas ukończenia trasy z uwzględnieniem kar czasowych.
Za ominięcie punktu kontrolnego naliczana jest kara, która podana jest na mapie obok PK (w zależności od punktu i kategorii jest to 60-180 minut).
Do sklasyfikowania  wymagane jest zaliczenie połowy trasy, tzn. 50% + 1 punktów (przy 8 PK należy zaliczyć przynajmniej 5 PK, przy 7 PK należy zaliczyć 4 PK).
Limit czasu na pokonanie trasy w każdej kategorii dla obu etapów wynosi 8 godz. Za zgłoszenie się na mecie po limicie czasu naliczane są minuty karne: 5 minut karnych za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia. Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje dyskwalifikacją.

Zawody obejmują dwa etapy: pierwszy etap (E1) zostanie rozegrany w sobotę, drugi etap (E2) w niedzielę. Na trasę pierwszego etapu zespoły startują jednocześnie (start masowy). Na drugim etapie start najlepszych zespołów handicapowy (do 30 minut straty), pozostałe zespoły startują razem. 
Etap 1 będzie rozegrany w formie scorelaufu, tj. pk zaliczamy w dowolnej kolejności. Etap drugi klasyczny, to znaczy punkty zaliczać należy w zadanej kolejności.

Przewidywany czas zwycięskiego zespołu: 3-5 godzin na każdym etapie, zależnie od kategorii.

Wyposażenie uczestników 
Wymagane jest, aby każdy zespół w trakcie zawodów posiadał przynajmniej jeden działający telefon komórkowy oraz latarkę. Pozostałe wyposażenie uczestników dowolne. Niemniej jednak organizatorzy sugerują start w obuwiu trekkingowym, zaopatrzenie się w kompas oraz w plecak, a w nim: zapasowa odzież (w zależności od warunków atmosferycznych), apteczka, zapas żywności i napoje.

Mapa i wykreślenie trasy
Zawody zostaną rozegrane przy użyciu mapy turystycznej Wydawnictwa Compass. Trasa zawodów będzie wykreślona na mapie. Mapy będą ofoliowane (zalaminowane folią). Mapy będą w skali 1:35000 – 1:50000 w zależności od kategorii. Format mapy A4. Symbole na mapie zgodne z symbolami stosowanymi na mapach Compassu w skali 1:50000.

Na każdym punkcie kontrolnym będzie wisieć pomarańczowo-biały lampion, perforator i kartka z opisem kodu punktu kontrolnego.

Uwaga! Nie będziemy malować znaków sparyem przy punktach.

W przypadku jednoznacznej obecności na PK (kartka z kodem) i braku perforatora prosimy o kontunuowanie zawodów i  poinformowanie organizatora na mecie.

Używanie GPS
Zabronione jest używanie jakichkolwiek pomocy nawigacyjnych (np. GPS, aplikacje na telefon, zegarek z GPS służący do pomiaru odległości lub wysokości). W przypadku wątpliwości czy urządzenie było użyte, sprawę rozstrzyga sędzia główny. Używanie odbiorników GPS dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy.

Fair play.
Zespoły pokonują trasę indywidualnie. Dopuszczalne jest wspólne pokonywanie trasy pod warunkiem zgody obu zespołów. Celowe trzymanie się za innym zespołem (tzw. tramwaj) wbrew jego woli będzie traktowane jako oszustwo sportowe i obłożone karą czasową.

Świadczenia:
-dwa posiłki regeneracyjne dla każdego zawodnika (po etapie 1 i etapie 2)
-pamiątkowy gadżet
-statuetki i dyplomy dla najlepszych 3 zespołów w każdej kategorii, mapy firmy Compass
-woda na mecie

Inne ważne przepisy:
$1 Podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie mapy dostarczonej przez organizatora. Używanie innych map jest surowo zabronione.
$3 Zawodnicy nie mogą korzystać podczas zawodów z żadnych środków transportu.
$4 Zespół musi pokonywać całą trasę razem. Zakazane jest opuszczenie partnera z zespołu (np. w przypadku wyczerpania czy zranienia) i samodzielne kontynuowanie trasy.
$5 Zawodnikowi (drużynie) nie może podczas zawodów pomagać ani towarzyszyć żadna osoba postronna.
$6 Zawodnicy podczas zawodów mogą korzystać ze sklepów i restauracji spotkanych po drodze.
$7 Po przekroczeniu limitu czasowego, drużyny, które nie ukończyły zawodów, powinny w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety. W przypadku naruszeniu tej powinności, członkowie zespołu są odpowiedzialni za podjęcie ewentualnej akcji ratowniczej.
$8 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, przy rejestracji mają obowiązek podpisania dokumentu, na którym to poświadczają.
$9 Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej.
$10 Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć jedynie w towarzystwie osób mających ukończone 18 lat . Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać dodatkowo pisemną zgodę opiekunów prawnych.
$11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego. Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).
$12 Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania zawodów.

Ramowy program zawodów:

Piątek (09 listopada)
godz. 20 do 23 - przyjmowanie zespołów w biurze zawodów

Sobota (10 listopada)
godz. 6:00 - 7:30 - przyjmowanie zespołów w biurze zawodów
godz.7:30-7:55 – mocowanie kart startowych, zipowanie. W tym czasie nie będzie możliwa rejestracja i odbiór kart startowych. Prosimy o wcześniejsze przybycie.
godz. 8:00 - start masowy

godz. 13-14 - przybycie zwycięskich zespołów
godz. 16:00 - koniec limitu czasu
godz. 16:30 – zamknięcie mety – koniec limitu spóźnień
godz. 13-16:30 - posiłek regeneracyjny dla zawodników
godz. 18:00 - ognisko lub impreza ze slajdami

Niedziela (11 listopada)
godz. 7:00 - początek startu handicapowego
godz. 7:30 - start masowy pozostałych zespołów

godz. 11-12 - przybycie zwycięskich zespołów
godz. 15:30 - koniec limitu czasu
ok. godz. 13-15 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
godz. 11-15:45 - posiłek regeneracyjny dla zawodników

 

Sponsorzy

 

Partnerzy

 

Polecamy